Zpět

Nové vydání čtvrtletníku Z první ruky je zde!

Výraznou pozornost tentokrát časopis věnuje v seriálu Cesta vody oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod. Popisuje, jak systém v regionu funguje z hlediska geografického a organizačního. Přináší také profil některých významných čistírenských provozů SmVaK Ostrava.

Magazín přináší rozhovor s ředitelem Ostravského oblastního vodovodu Jiřím Komínkem, který v něm popisuje systém výroby a distribuce vody v oblastech, kde působí SmVaK Ostrava. Vysvětluje v kontextu často zmiňovaného sucha výhody páteřního systému, který zajišťuje pitnou vodu pro dominantní část Moravskoslezského, ale i významnou část Olomouckého kraje.

Z první ruky informuje také o tématech, která mají pozitivní dopad na životní prostředí, jako byla například likvidace původní a nepoužívané čistírny odpadních vod v Karviné, nebo oblast energetického managementu, díky níž chce společnost efektivněji využívat energie ve svých provozech.

Popisuje také, jak je potřeba správně odebrat a transportovat vzorek vody, ať už z kohoutku nebo studny, který si chceme nechat analyzovat od expertů v akreditované laboratoři.

Magazín nezapomíná ani na region a přináší příspěvky o neziskových projektech, které společnost v uplynulém období podpořila. Ať již přímo, nebo prostřednictvím zaměstnanců, kteří se aktivit neziskového sektoru ve svém volném čase přímo účastní.

Celý časopis je ke zhlédnutí zde.