Zpět

Lidé v Bravinném – části Bílovce – budou pít kvalitnější vodu

Od druhé poloviny září do konce roku proběhne modernizace 860 metrů vodovodu a související infrastruktury za více než 8,5 milionu korun

Ostrava, 13. 9. 2018 – Významné rekonstrukce vodovodních řadů probíhaly loni a letos v městech a obcích na Novojičínskou. Například za více než 20 milionů je modernizován bezvýkopovou technologií vodovod v části Fulneku – Stachovicích, za pět milionů byl vybudován nový vodovod na Masarykově náměstí v Odrách, za více než sedm milionů v Ženklavě u Kopřivnice nebo za více než tři miliony ve Štramberku. V druhé polovině září začne vodárenská společnost modernizovat vodovod v Bravinném – od roku 1976 části Bílovce na Novojičínsku.

Důvodem výměny 860 metrů dlouhého ocelového vodovodního řadu je především negativní ovlivňování kvality vody při současných průměrných průtocích zvýšeným obsahem železa. Potrubí je potřeba dvakrát měsíčně odkalovat pro zachování odpovídajících kvalitativních parametrů pitné vody. Díky výměně potrubí tak budou pít lidé ještě kvalitnější vodu, která k nim směřuje z Kružberka jako zdroje po úpravě v největší úpravně SmVaK Ostrava v Podhradí u Vítkova.

„Nový řad bude položen otevřeným výkopem a půjde o potrubí z tvárné litiny v profilech DN 100 (320 metrů) a DN 80 (547 metrů). Sanujeme a vyměníme také vystrojení stávajících armaturní šachty, přepojíme dvacet plastových vodovodních přípojek a vyměníme šestnáct ocelových,“ vysvětluje technický ředitel SmVaK Ostrava Martin Veselý.

 

Stavět se začne v druhé polovině září, hotovo bude do konce roku.

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz