Zpět

Odběratelé oceňují kvalitu a spolehlivost dodávek pitné vody

Více než 91 % domácností vnímá dodávanou pitnou vodu jako kvalitní, 90 % respondentů hodnotí pozitivně činnost samotných SmVaK Ostrava

Ostrava 14. 12. 2017 – Pozitivně vnímá SmVaK Ostrava 95 % dotazovaných představitelů měst a obcí a 99 % zástupců firemního sektoru, kteří výrazně pozitivně hodnotili také vystupování zaměstnanců vodárenské společnosti při řešení provozních záležitostí. Vyplývá to z průzkumu zákaznické spokojenosti, který realizovala agentura Respond & Co. v lokalitách Moravskoslezského kraje, kam vodárenská společnost působí.

„Příznivého hodnocení zákazníky si velice vážíme, protože jejich spokojenost je klíčovým parametrem úspěšnosti fungování naší společnosti. Kvalita vody v regionu je dlouhodobě jednou z nejlepších v České republice. Mám také radost, že se výrazně zlepšilo vnímání společnosti mezi představiteli firemní sféry, kdy je méně než jedno procento nespokojených pod úrovní statistické chyby. Také to, že 97 % podnikatelských subjektů je spokojeno s dodávkami pitné vody a 96 % hodnotí pozitivně její kvalitu, má pro další práci velkou váhu a je pro nás výzvou do budoucna,“ říká generální ředitel SmVaK Anatol Pšenička.
Nejlepší hodnoty v historii také dosáhl ukazatel hodnotící mezi představiteli měst a obcí přístup pracovníků vodařů k provozním záležitostem, kdy bylo spokojeno 97 % z nich.

Zajímavostí je, že v porovnání s průzkumem realizovaným před dvěma lety vědělo, kolik platí za vodné a stočné, pouze 51 % dotazovaných domácností. To představuje pokles o 20 %. „Lidé, kteří uvedli, že ví, kolik za vodu platí, se ve svých odpovědích mýlili jen nepatrně – o korunu za kubík. A další zajímavost. Přestože polovina lidí neví, kolik za vodu platí, je podle 60 % dotazovaných drahá. Tady se ukazuje, že lidé si v této oblasti vytvářejí názor a priori bez přihlédnutí k realitě. Na tom by měly vodárenské společnosti u nás z hlediska vlastní prezentace zapracovat,“ říká ředitel výzkumné agentury Respond & Co Ondrej Gažík.

Více než 8,5 % domácností se vyjádřilo negativně ke kvalitě vody. „Ale některé parametry, kvůli nimž lidé hodnotí vodu jako nekvalitní, například výskyt rzi, kterou zmiňovala polovina nespokojených lidí, souvisí spíše s vnitřními rozvody v domech, tedy stavem infrastruktury za vodoměrem, než s kvalitou dodávané vody. Pravidelně provádíme rozbory surové vody před úpravou, v průběhu úpravárenského procesu i vody upravené. Probíhají také analýzy pitné vody u zákazníka (odběry z kohoutku). Výsledky rozborů kvality jsou každý týden zveřejňovány na stránkách www.smvak.cz dle sledovaných parametrů, jednotlivých úpraven vody, nejvýznamnějších vodojemů i oblastí, které jsou vodou zásobovány,“ říká ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Z průzkumu zároveň vyplývá, že si 94 % domácností myslí, že se poruchy u dodávek pitné vody vyskytují málo často, případně prakticky vůbec. V případě poruch kanalizačního systému jde dokonce o 97 % respondentů. 95 % dotazovaných si myslí, že jsou poruchy odstraňovány rychle.
„Zajímavostí je, že žádný představitel municipalit při dotazování neodpověděl, že by odstraňování poruch probíhalo pomalu. Naopak téměř dvě třetiny si myslely, že jsou poruchy odstraňovány velmi rychle (62,5 %), což představuje za poslední čtyři roky nárůst o 40 %. Tento trend je tedy výrazný a pro vodaře velmi pozitivní,“ vysvětluje Gažík.

Průzkum mezi 900 domácnostmi, kam dodává SmVaK Ostrava pitnou vodu a odvádí vodu odpadní, proběhl v říjnu letošního roku. Ve stejném období proběhlo také dotazování zástupců 100 měst a obcí v regionu a 100 představitelů podnikatelských subjektů.

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz