Zpět

Devět milionů do vodovodu a kanalizace ve Štramberku

V koordinaci se záměrem města obnovit asfaltové povrchy v ulicích Plaňava a Dolní dojde také k modernizaci vodohospodářské infrastruktury

Ostrava, 10. 7. 2018 – V tříapůltisícovém a turisticky vyhledávaném Štramberku na Novojičínsku bude vyměněno téměř půl kilometru vodovodního řadu za zhruba tři a půl milionu korun. Modernizováno bude také více než 380 metrů kanalizace a související infrastruktury. Obě investice v ulicích Plaňava a Dolní na sebe navazují a probíhají v koordinaci. Stavby jsou mimo jiné vyvolány záměrem města v daných lokalitách obnovit povrch místních komunikací. Hotovo by mělo být na konci října.

Kanalizační betonové stoky pocházejí z poloviny padesátých let minulého století, čemuž odpovídá jejich technický stav a způsob provedení. Během rekonstrukce otevřeným výkopem bude 383 metrů stávajícího potrubí nahrazeno novým s průměrem 250-400 milimetrů. Během stavby budou rekonstruovány také čtyři atypické spadišťové revizní šachty, vyměněno osmnáct dalších revizních šachet a přepojeno 50 kanalizačních přípojek z rodinných domů a uličních vpustí. Dalším z cílů je zamezení vnikání balastních vod do kanalizace.

Modernizováno bude také půl kilometru vodovodních řadů v ulicích Dolní a Plaňava. „Oba řady jsou vybudovány z litiny. V ulici Dolní položíme 115 metrů nového potrubí z tvárné litiny, v ulici Plaňava bude nový řad vybudován z vysokohustotního polyetylenu. Nové potrubí bude položeno většinou v souběhu se stávajícím řadem. Stavba proběhne otevřeným výkopem,“ říká technický ředitel SmVaK Ostrava Martin Veselý.

Na nové potrubí bude přepojeno 26 plastových vodovodních přípojek, vyměněny budou dvě ocelové přípojky a dvě přípojky budou v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace přeloženy.

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz