Zpět

Cvičení Blackout 2018: Region bez elektřiny. Dodávky vody fungují

S rozsáhlým výpadkem dodávek elektrické energie se během cvičení museli vypořádat vodohospodáři pro dodávky pitné vody a čištění vody odpadní

Ostrava 24. 10. 2018 – Velké množství provozních objektů pro dodávky pitné vody a čištění vody odpadní na Vítkovsku a Novojičínsku se ocitlo bez dodávek elektrické energie. Stav měl charakter blackoutu, protože došlo k poškození významné distribuční trafostanice, zároveň nebyl známý čas potřebný k opravě zařízení a obnovení dodávek elektřiny z veřejné sítě. Vodohospodáři proto vyjeli do terénu a zasahovali přímo na příslušných místech.

„Bez elektrické energie se ocitly čistírny odpadních vod v Novém Jičíně, Kopřivnici nebo Vítkově, ale také například naše největší úpravna pitné vody v Podhradí na Vítkovsku a několik čerpacích stanic na vodovodní a kanalizační síti. Mimo provoz byly také benzínové pumpy v regionu, kde by bylo možné dočerpat potřebné pohonné hmoty. Proto jsme museli aktivovat vlastní rezervní zdroje, které máme pro tento případ připraveny.  Pro tento stav má naše společnost vypracován krizový plán, jak postupovat. Během cvičení jsme si prověřili jeho aplikovatelnost v praxi,“ říká generální ředitel SmvaK Ostrava a vedoucí krizového cvičení Anatol Pšenička.

Bez elektrické energie se ocitla také správní budova společnosti v Ostravě, kde sídlí centrální dispečink jako klíčové informační, komunikační a řídicí centrum, jehož prostřednictvím je díky využití nejmodernějších informačních technologií monitorován, řízen a usměrňován chod vodovodní a kanalizační soustavy. I při výpadku serverů, nedostupnosti pevné a mobilní sítě, nebo domény, kdy není možná práce žádného ze zaměstnanců ve firemní síti, zůstalo dispečerské pracoviště díky speciálně vytvořenému havarijnímu účtu stále funkční.

„Cvičení reálně simulovalo situaci, kdy by k dané situaci došlo, a provozy byly odpojeny od veřejné sítě. Do terénu vyjeli naši lidé s dieselagregáty, aby zajistili provoz zařízení tak, že nikdo z našich odběratelů nezaznamenal problémy s dodávkami pitné vody. Nespornou výhodou našeho páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu je to, že je až na výjimky gravitační. Provedli jsme také řadu dalších nezbytných provozních opatření, během nichž jsme si ověřili našich schopnost reagovat na tento mimořádný stav,“ říká ředitel Ostravského oblastního vodovodu a zástupce vedoucího krizového cvičení Jiří Komínek.

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz