Vodojem Řepiště

Věžový vodojem má kapacitu dvě stě metrů kubických. Je z něj zásobována stejnojmenná obec.