Úpravna vody Jančí

Úpravna vody upravuje podzemní středně tvrdou železnato-manganatovou vodu z vrtu. Průměrná produkce přesahuje půl litru kvalitní pitné vody za sekundu. Z úpravny je zásobována obec Jančí a osada Gručovice přes věžový vodojem s kapacitou 100 metrů krychlových a přes redukční ventil (Gručovice).
Technologie úpravy spočívá v provzdušnění v aeračním kotlíku a filtraci tlakovým uzavřeným rychlofiltrem.