Úpravna vody Bystré

Upravuje velmi měkkou, slabě alkalickou vodu z blízkého povrchového zdroje – horský tok Bystrý. Průměrná výroba je deset litrů pitné vody za sekundu. Voda je jímána z potoku Bystrý, po filtraci přes pískový filtr je pitná voda zdravotně zabezpečována plynným chlórem.
Gravitačně přes úpravnu vody a vodojem je zásobována část Frenštátu pod Radhoštěm, Trojanovic a Kunčic pod Ondřejníkem.