Vodojem Soběšovice

Vodojem nad Žermanickou přehradou v obci Soběšovice v blízkosti kostela Navštívení Panny Marie. Má kapacitu 250 m3 pitné vody.