Vodojem Milíkov

Dvoukomorový vodojem má kapacitu 2x50 m3. Je do něj přiveden výtlačný řad v délce 492 metrů od původního přívodního řadu z Košařisk do Bystřice nad Olší. Do vodojemu je vybudován přívodní řad od přerušovací komory Milíkov v délce 587 metrů, který je pod tlakem akumulace úpravny vody Košařiska a umožňuje přivádět vodu ze stejnojmenného zdroje. Je z něj vybudován přívodní řad Milíkov – Návsí v délce 4 010 metrů, který je propojen na rozvodnou síť dolního tlakového pásma Jablunkov.