Čistírna odpadních vod Vítkov - Prostřední Dvůr

Kořenová čistírna pro 80 obyvatel s kapacitou 3 650 metrů krychlových odpadních vod ročně byla vybudována v roce 1994. Jde o mechanický způsob čištění odpadních vod s dvěma filtračními bazény osazenými vodními makrofyty.