Čistírna odpadních vod Štramberk – Bařiny

Čistírna byla vybudována v roce 1984, je projektována pro 4000 obyvatel a za rok dokáže vyčistit 365 tisíc kubíků odpadní vody. V roce 2018 byla za devět milionů korun zmodernizována druhá linka čistírny. Byly sanovány a upraveny stěny betonové nádrže. Celá technologická linka čištění byla nově vybavena. Ať již jde o srdce čistírny – aktivační nádrž – s nitrifikací a předřazenou denitrifikací, nebo účinnou separaci kalu v kruhové dosazovací nádrži. Vyměněny byly také provozní rozvody silnoproudu a upraven bude systém řízení provozu.