Čistírna odpadních vod Bernartice nad Odrou

Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod v Bernarticích nad Odrou byla vybudována v roce 1998. V roce 2016 prošla zásadní rekonstrukcí, protože byla hydraulicky i látkově přetížena. Díky investici se zlepšila kvalita vypouštěné vody a zvýšila kapacita provozu. Je tedy možné napojit další obyvatele a pomoci rozvoji obce. Je projektována na čištění odpadních vod od více než 700 ekvivalentních obyvatel, za rok dokáže vyčistit 48 500 metrů krychlových odpadní vody. Maximální projektovaný průtok na odtoku z čistírny je 23,4 kubických metrů za hodinu.