Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

13. 09. 2019
Nové technologie a technická zařízení umožňují SmVaK Ostrava účinněji bojovat s podvodníky ...
13. 09. 2019
Také pro sport stojící stranou zájmu veřejnosti a médií, ve stínu většinových sportů, jako jsou...
05. 09. 2019
Do pátého školního roku vstupuje program Strom života o významu vody pro člověka a přírodu....