Zákaznická centra SmVaK Ostrava a oddělení vyjadřování jsou opět otevřeny pro veřejnost. Je nezbytné repektovat přísná hygienická pravidla a čas návštěvy si zarezervovat zde.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

Zpět

Přelom prosince a listopadu: Sdílené vývozy žump. Opavsko!

Odpadní vody z domácností, které nejsou napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu, je nezbytné likvidovat odpovědně k životnímu prostředí a také s dodržením všech pravidel, která udává přísná legislativa. Veřejné instituce navíc deklarují zvýšenou přísnost při kontrole jejího dodržování. SmVaK Ostrava připravily flexibilní systém, jak efektivně, pohodlně a za odpovídající cenu pomoci lidem v lokalitách v Moravskoslezském kraji, jejichž nemovitosti nejsou napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu.
Další z řady tras, na které rozdělily SmVaK Ostrava region, v němž působí, je Opavsko (27. a 28. 11. - Velké Hoštice, Chlebičov, Štěpánkovice, Oldřišov, Služovice, Kobeřice, Strahovice, Rohov, Sudice, Chuchelná a Třebom; 3. – 4. 12. – Štítina, Kravaře, Dolní Benešov, Bolatice, Bohuslavice, Závada a Píšť). Více o jednotlivých lokalitách a orientačních cenách najdete zde a zde.
Nový systém dává svozům přehlednější formu, jasnou strukturu a možnost lepšího plánování. V případě sdílených vývozů je pro lidi také levnější, protože ušetří náklady na dopravu, kdy se cesta kanalizačního vozu rozpočítá mezi více lidí na jednou v případě, že je to technicky možné.